Are Main Khub Samjata Hun Muamma Tera

Are Main Khub Samjata Hun Muamma Tera

 

Sage Dar Kahar Se Dekhe To Bikharara Hain Abhi

Band Bande Badan Ae Rub-Ae Duniya Tera

 

Arj Aaka Se Karun Arj Ki Teri Hain Panah

Banda Majbur Hain Khatir Pe Hain Kabja Tera

 

Hukam Nafij Hain Tera Khama Tera Saif Teri

Dam Me Jo Chahe Kare Duar Hain Shaha Tera

 

Jis Ko Lalkar De Aata Ho To Ulta Phir Ke Jae

Jis Ko Chumkar Le Hir Phir Ke Wo Tera Tera

 

Kunjiya Dil Ki Khuda Ne Tuje Di Aesi Ki

Ki Ye Sina Ho Mahabbat Ka Khajina Tera

 

Dil Pe Kunda Ho Tera Naam Ki Wo Dujde Rajim

Ulte Hi Panv Phire Dekhe Ka Tugara Tera

 

Naja-A Me, Gor Me,Mijan Pe Sare Pul Pe Kahi

Na Chhute Hath Se Damane Muallah Tera

 

Dhup Mahashar Ki Wo Jo Soj Qiyamat Hain Magar

Mutamain Hun Ki Mere Sar Pe Hain Palla Tera

 

Bahajat Us Sar Ki Hain Jo Bahajatul Asarar Me Hain

Ki Falak War Murido Pe Hain Saya Tera

 

Ae Raza Chisht Gam Aj Jaha Dushmane Tast

Karda Am Ma Mane Khud Kibalai Haja Tera

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: