La Ilaha Illallah Aamanna Bi Rasool-Allah Lyrics

La Ilaha Illallah Aamanna Bi Rasool-Allah Lyrics

 

Laa Maujooda Il’l-Allah,
Laa Mash’hooda Il’l-Allah
Laa Maqsooda Il’l-Allah,
Laa Ma’booda Il’l-Allah
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

He Maujood e Haqeeqi Wo,
He Mash’hood e Haqeeqi Wo
He Maqsood e Haqeeqi Wo,
He Ma’bood e Haq o Haqeeqi Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Hoo, Hoo, Hoo, Hoo, Hoo, Hoo,
Hoo, Hoo, Allahu, Hoo, Allahu
Tera Jalwah He Har Soo,
Tu Hee Tu He, Tu Hee Tu
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Haq Hoo, Haq Hoo, Haq Hoo, Haq
Rab’bi Naas Wa Rab’bi Falaq
Ghayr Nahiñ Tera Mutlaq
Bhoolunga Me Ye Na Sabaq
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Antal Haadi Antal Haq,
Rang e Baatil Us Se Faq
Qalb e Mubtil Sun Kar Shaq,
Qalb e Muslim Ki Ronaq
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Rab’bi Hasbi Jal’l-Allah,
Maa Fee Qalbi Il’l-Allah
Haq, Haq, Haq, Allah, Allah, Rab’b,
Rab’b, Rab’b, Subhaan’Allah
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Laysa Ka-Mithlihi Shay’un,
Laysa Lahu Kufuwan Ahad
Us Se Bun He Wo Nahiñ Bun,
Absir, Isma’ Dekh Awr Sun
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Laysal Haadi Il’laahu,
Kehta He Ye Har Bun e Moo
Sunta Huñ Me Az Har Soo,
Laysa Siwaaka Ya Man Hoo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Bun Ko Banaaya He Us Ne,
Bun Ko Jamaaya He Us Ne
Bun Ko Ugaaya He Us Ne,
Baagh Khilaaya He Us Ne
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Allahu Ilaah wa Rab’b o Ahad
Fard o Waahid, Witr o Samad
Jis Ka Waalid He Na Walad,
Zaat o Sifaat Me Be Hud o ‘Ad
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Ek Haqeeqi He Wo Ahad,
Ek Nahiñ Wo Jo He ‘Adad
Paak He Wo Az Soorat o Had,
Kayfa Yusaw’war Kayfa Yuhad
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Mun’im o Haq o Samee’ o Baseer,
Baaqi, Baari, Barr o Khabeer
Jaami’, Maani’, Manaar o Kabeer;
Raafi’, Naafi’, Hay’y o Qadeer
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Hakam o ‘Adal o Aliy’y o ‘Azeem,
Day’yaan o Rahmaan o Raheem
Qud’doos o Han’naan o Haleem,
Fat’taah o Man’naan o Kareem
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Waali, Wali, Muta’aali, Hakeem;
Wah’haab o Raz’zaaq o ‘Aleem
Maaliki Yawmid-Deen o Jaheem,
Maalik o Mulki Khuld o Na’eem
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Wo He ‘Azeez o Mujeeb, Shakoor
Wo He Badee’ o Qareeb, Saboor
Wo He Mateen o Haseeb Ghafoor
Wo He Mu’een o Raqeeb Zaroor
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Wo He Muqad’dim Awr Ghaf’faar
Wo He Muhaymin Awr Jab’baar
Wo He Mu-akh’khir Awr Qah’haar
Wo He Baasit Awr Sat’taar
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Noor, Musaw’wir Awr Zaahir
Baatin, Aw’wal Awr Aakhir
Waajid, Maajid Awr Qaadir
Mu’min Mutakab’bir, Qaahir
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Taw’waab o Mughni, Haadi
Muqsit, Muhyee, Mumeet, Ghani
Muntaqim o Qay’yoom o Qawi
Muqtadir o Waasi’, Muhsi
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Mubdee o Jaleel o Hafeez o Majeed
Mu’tee o Wakeel o Salaam o Mu’eed
Wo He Lateef o Wadood o Waheed
Awr Shaheed o Hameed o Rasheed
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Wo He Jaw’waad o ‘Afoo o ‘Atoof;
Azali, Abadi He Ma’roof
Yasrif ‘An’na Jamee’a Saroof,
Mawlal Kul’li Wa Huwa Ra-oof
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Wo He Muheet e Ins o Jaañ,
Wo He Muheet e Jism o Jaañ
Wo He Muheet Kul Az Maañ,
Wo He Muheet e Kaun o Makaañ
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Wo He Muqeet o Mu’iz’z o Mudhil,
Wo He Hafeez o Naseer Ay Dil
Baad o Aatish o Aab o Gil,
Sub Ka Wo Hee He Faa’il
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Maad’de Us Ne Paida Kiye,
Us Ke Amr e Kun Se Banay
Dawr o Tasalsul Ke Jhag’re,
Amr e Haq Se Qat’a Huwe
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Qaabidh o Baa’ith, Khaaliq He,
Khaafidh o Waarith, Raaziq He
Jo He Us Ka Aashiq He,
Ghayr e Naatiq, Naatiq He
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Ko-ee Na Us Saa Saabiq He,
Ko-ee Na Us Se Laahiq He
Kaun Thana Ke Laa’iq He,
Naatiq, Ghayr e Naatiq He
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Sub Haiñ Haadith, Wo He Qadeem,
Ko-ee Nahiñ He Us Ka Nadeem
Paida Us Ne Kiye Haiñ Fakheem,
Awr Usee Ne Banaa-e La-eem
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Ek Hee He Wo Be Shak Ek,
Banda Us Ka Har Bud o Neyk
Kaafir Dil Me Us Se Ateyk,
Apne Dil Ki He Yahee Teyk
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Saajhee Na Us Ka Ko-ee Shareek,
Wahee Malik He, Wahi Maleek
Paak Makaañ Se Awr Nazdeek,
Dekhe Sunay Past o Baareek
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Wo He Munaz’zah Shirkat Se,
Paak Sukoon o Harkat Se
Kaam Haiñ Us Ke Hikmat Se,
Karta He Sub Qudrat Se
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Ek Wajood e Haqeeqi Tha,
Ghayr Sarasar Faani Huwa
Haq Beeñ Nazar Se Jub Dekha,
Barmala Keh Uth’thay ‘Uqala
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Baaqi Wajood e Haqeeqat Tha,
Baaqi Yaksar Manfi Huwa
Keh Uth’thay Ye Ba’az ‘Urafa,
Maa Fee Hub’bi Il’l-Allah
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Har, Har Zar’rah, Har Qatrah,
Shaahid He Har-Har Lamha,
Us Ki Qudrat o San’at Ka,
Yakta’ee o Wahdat Ka
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Allah Waahid o Yakta He,
Ek Khuda Bus Tanha He,
Ko-ee Na Us Ka Hamta He,
Ek Hee Sub Ki Sunta He
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Ek Na Hota Gar Allah,
Kaise Rehte Ard o Samaa
Hota Na Ek Mohtaaj Ek Ka,
Kis Liye Ye Us Se Milta
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Sota, Peeta, Khaata Nahiñ,
Us Ka Rishta Naata Nahiñ
Us Ke Pita Awr Maata Nahiñ,
Us Ke Jawroo Jaata Nahiñ
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Jahl o Zulm o Kizb o Zina,
Khwaari, Maykhwaari, Saraqa
Us Se Mumkin Jis Ne Kaha,
Laa Rayb Us Ne Kufr Kiya
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Rooh Nahiñ He Wo Na Jaseem,
Maqsim He Wo Na Qism o Qaseem
Us Ke Sifaat o Asmaa Qadeem,
Ye He Apna Deen e Qaweem
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

He Wo Zamaan o Jehaat Se Paak,
Wo Zameem e Sifaat Se Paak
Wo Saare Muhaalaat Se Paak,
Wo He Sub Haalaat Se Paak
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Paak He Ayboñ Se Maula
Ayb Ko Us Se ‘Ilaaqa Kya
Ayb Us Ka Saaleh Na Huwa
Ho Muta’allaq Qudrat Ka
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Roshan He Ye Jaise Din
Us Ka Talaw’wuth Na Mumkin
Waaqi’ Kehta He Mohan
Awr Phir Banta He Momin
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Man Asdaq Minhu Qeela
Man Asdaq Minhu Hadeetha
Kaisa-Kaisa Rab’b Ne Kaha
Munkir Ek Nahi Sunta
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Sidq e Rab’b Jub Waajib He
Kizb Muhaal Ay Khaa-ib He
Jam’e Do Zidd Kab Jaa-iz He
Aql Kahaañ Teri Ghaa-ib He
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Uska Khaa-e Aw Munkir
Awr Ghuraa-e Aw Kaafir
Kaun He Deta Aw Ghaadir
Us Ke Siwahaañ Aw Faajir
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Me Huñ Banda Wo Maula
Kaun He Apna Us Ke Siwa
Me Huñ Us Ka Wo He Mera
Jis Ne Banaaya Awr Paala
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Chaar ‘Anaasir Paida Kiye
Jo Sub Aapas Me Zidd The
Ek Girah Me Kaise Bandhe
Yakja Kaise Jama’ Huwe
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Aankhoñ Me Wo He, Sar Me Wo
Dil Me Wo He, Jigar Me Wo
Sama’ Me Wo He, Basar Me Wo
Taba’ Me Wo He, Fikr Me Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Noor Me Wo He Nazar Me Wo
Shams Me Wo He Qamar Me Wo
Abr Me Wo He Gohar Me Wo
Koh Me Wo He Hajar Me Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Parwaana Me, Par Me Wo
Sham’a Me Wo He, Sharar Me Wo
Daa o Dawa Awr Athar Me Wo
Nafa’ Me Wo He, Zarar Me Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Tukhm Me Wo He, Shajar Me Wo
Shaakh Me Wo He, Thamar Me Wo
Maah Me Wo He, Badr Me Wo
Behr Me Wo He, Bar Me Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Sawz Me Wo He, Saaz Me Wo
Naaz Me Wo Andaaz Me Wo
Husn e But Zan’naaz Me Wo,
Ishq Ke Raaz o Niyaz Me Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Tu Me Wo He, Man Me Wo
Jaan Me Wo He Tan Me Wo
Aabaadi Me He, Ban Me Wo
Sirr Me Wo He ‘Ilan Me Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah
Juz Me Wo He, Kul Me Wo
Rang o Bu e Gul Me Wo
Afghaan e Bulbul Me Wo
Naghmaat e Qul-Qul Me Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah
Qurb o Liqa o Wasl Me Wo
Bu’ad o Firaaq o Fasl Me Wo
Farz Me Wo He Nafil Me Wo
Asl Me Wo He, Naql Me Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah
Fath o Zam o Jar Me Wo
Pesh o Zer o Zabar Me Wo
Een o Aan o Digar Me Wo
Is Me Us Me, Har Me Wo
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Bulbul Tooti Parwaana
Har Ik Us Ka Diwaana
Qumri Kis Ka Mastaana
Kaun Chakor Ka Jaanana
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Sham’a o Gul o Sarw o Saraat
Haiñ Miraat Lihaaz e Zaat
Warna Hayhaat o Hayhaat
Poochta Ko-ee Un Ki Baat
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Khud Gil e Kooza o Kooza Gar
Khud Kooza o Khud Kooza Bar
Qawl e Roomi Kar Baawar
Imaañ He Ay Kora Kar
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Jalwe Uske Haiñ Har Jaa
Zaat He Us Ki Jaa Se Wara
Qudrat Se Wo Un Me Huwa
Zaat Me He Wo Sub Se Juda
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Nit Naye Jalwe Haiñ Har Aan
Kul’la Yawmin Huwa Fee Shaan
Khud Hee Dard o Khud Darmaañ
Khud Hee Dast o Khud Daamaañ
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Har Dil Me He Us Ki Lagan
Aankhoñ Me Wo He Noor Afgan
Kya Sehra Awr Kya Gulshan
Mehr e Wajood Ki Ek Kiran
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Sarw o Sumbul Awr Saman
Shamshaad o Sanobar Awr Sawsan
Nargis, Nasreeñ Saara Chaman
Us Ki Thana Me Naghma Zan
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Apne Karam Se Rab’b e Kareem,
Hum Pe Kiye Ehsaan e Azeem
Bheja Hum Me Ba-Fazl e ‘Ameem,
Bahr e Karam Ka Durr e Yateem
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Apne Mazhar e Aw’wal Ko
Apne Habeeb e Ajmal Ko
Pehle Nabi e Afzal Ko
Pichle Mursal e Akmal Ko
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah
Wo Jinheñ Anfas Farmaaya
Behtar, Bartar, A’laa Kiya
Wo Rutbah Un Ko Bakhsha
Ko-ee Nahiñ Jo Paa Sakta
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Aisi Fazeelateñ Un Ko Dee
Jin Ka Misl Imkaañ Me Nahi
Rooh e Rawaan e Khuld e Bareeñ
Nakhl e Jahaan Ke Asl Mateeñ
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Naa-ib e Hazrat e Haq e Mateeñ
Shaahanshah e Charkh o Zameeñ
Waali e Takht e Arsh e Bareeñ
Raahat e Jaañ o Qalb e Hazeeñ
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Mawj e Aw’wal Behr e Qidam
Mawj e Aakhir Behr e Karam
Sub Se A’laa Awr Aa’zam
Sub Se Awla Awr Akram
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Jin Ko Banaaya Apne Liye
Sub Ko Banaaya Jin Ke Liye
Kab Unheñ De Ke Un Se Liye
Par Sub Ch’oray Tere Liye
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Noor Se Apne Paida Kiya,
Noor e Habeeb e Rab’b e ‘Ulaa
Phir Us Noor Ko Hissa Kiya
Un Se Banaaya Jo He Bana
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Zaat Ka Apni Aa-ina
Be Misl o Nazeer o Be Hamta
Khalq Kiya Qabl Az Ashyaa
Awr Nubuw’wat Kar Dee Ataa
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Jub Haq Ko Huwa Ye Manzoor
Aalam Par Farmaa-e Zuhoor
Ho Khud Ma’roof o Mazkoor
Jalbaab e Khifa Kar De Door
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Qaalib e Aadam Khalq Kiya
Rooh Dar Aa-e Hukm Huwa
Rooh Dar Aa-ee Jub Dekha
Putlay Me He Noor e Khuda
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Aadam o Aalam Paida Huwe
Noor Se Saare Huwaida Huwe
Jo-Jo Us Par Shaida Huwe
Rab’b Ke Wahee Garweeda Huwe
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Lauh e Jabeen e Sayyiduna
Aadam Me Wo Noor e Khuda
Jub Taali’ Huwa To Un Ka
Taali’ Qismat Bhi Chamka
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Noor e Khuda Ki Barkat Thee
Rehne Ko Jannat Paa-ee
Nudrat, Dawlat, Ilm Milee
Awr Aadam Huwe Haq Ke Nabi
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Haq Ne Ilm e Asmaa Diya
Jo Na Malaa-ik Ko Bakhsha
Wo Malika Farmaaya Ataa
Un Par In Ko Ghalba Diya
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Aadam Ko Sharf Aisa Mila
Aadami Ashraf e Khalq Huwa
Un Ko Khalifa Haq Ne Kiya
Taaj e Karaamat Sar Pe Rakha
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Waasta Ye Us Noor Ka Tha
Hazrat e Insaañ Qibla Bana
Saare Farishtoñ Ne Sajda
Pesh e Safiyul’laah Kiya
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Paak Giroh e Muqad’das Ka
Ek Al’laama Mu’allim Tha
Qawm Jinn Se Tha Paida
Tha Usay Ghar’rah Ibaadat Ka
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Jub Sajda Ka Hukm Huwa
Sub Ne Kiya, Us Ne Na Kiya
Awr Mutakab’bir Ne Ye Baka
Ye Mit’tee, Me Angaara
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Usko Aab o Gil Soojha
Munkir Ho Kar Shaitaañ Bana
Jin Ke Sabab Wo Hukm Huwa
Us Ne Wo Noor Nahiñ Dekha
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Yaari Jo Noor Nahiñ Karta
Dekhte Kaise Fawq e Samaa
Naam e Habeeb o Naam e Khuda
Saaq e Arsh Pe Likha Huwa
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Josh Par Aaya Rahm Ka Darya
Jub Sayyiduna Aadam Ne Diya
Waasta Us Noor e Khuda Ka
Maqbool Huwi Yuñ Tauba
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Jub Hazrat Ka Jee Na Laga
Tanha-ee Se Ghabra Ut’haa
Dil Jam’ee Ke Liye Haw’wa
Khalq Ki Be Misl o Hamta
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Haw’wa Se Jub Aadam Ka
Ahed e Mahr Durood Huwa
Aadam Se Wo Noor e Khuda
Zawja Ko Tafweez Huwa
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Peshaani e Sheeth Me Aaya
Salboñ Rahmoñ Me Hota
Peshaani e Nooh Me Aaya
Phir Aise Hee Aage Bar’haa
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Hazrat Noor Najiyul’laah
Aadam e Thaani Aalam Ka
Yaar Na Gar Ye Noor Hota
Un Ka Safina Kab Tirta
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Ibraheem Khaleelul’laah
Aag Me Jin Ko Daala Gaya
Un Ka Haami Noor Huwa
Naar Ka Buq’aa Baagh Bana
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Taahir Salboñ Me Hota
Paak Arhaam Me Rehta Huwa
Hona Chaaha Jalwa Numa
Batn e Aamina Me Aaya
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Aamina Ne Ye Farmaaya
Hamal Ki Kulfat Thee Na Zara
Jitna Qareeñ Az Waz’a Huwa
Me Sunti Zyaada Marhaba
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Maah e Aw’wal Me Aadam
Doosre Me Idrees Afkham
Teesre Me Nooh e Akram
Chowthe Me Khaleel e Arham
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Paanchweñ Me Isma’eel
Chat’weñ Me Kaleem e Jaleel
Saathweeñ Me Dawood e Jameel
Hashtum Me Sulaiman e Jaleel
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Maah e Nahum Hazrat e Esa
Aa-e Mujh Ko Muzhdah Diya
Us Moulood e Mubaarak Ka
Awr Roohul’laah Ne Bhi Kaha
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Sun Lo! Jub Ye Noor e Khuda
Paida Ho To Tum Iska
Naam e Paak Ahmad Rakhna
Sal’la Alaihi Daa-ima
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Awr Kisi Ne Ye Bhi Kahaa
Khwaab Me Mujh Se Aamina
Peyth Me Tere Ummat Ka
Sardaar He Allah-Allah
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Peyth Me Thay Jub Ye Sarkaar
Us Se Pehle Ke Azkaar
Khushk Thay Sub Barg o Ashjaar
Sookh Gaye Thay Ab Athmaar
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah
Be Saaz o Bargee Ke Siwa
Ko-ee Phala Awr Phoola Na Tha,
Batn Me Jalwa Farma Tha,
Jub Ke Huwa Wo Noor e Khuda
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah
Qawm Masaa-ib Ki Thee Shikaar
Awr Aafatoñ Se Thee Do Chaar
Awr Zulmoñ Ki Thee Bharmaar
Ek Ko Ik Karta Na Chaar
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

Maula Dil Ka Zang Chur’a
Qalb e Noori Paa-e Jilaa
Dil Ko Kar De Aa-ina
Jis Me Chamke Ye Kalima
Laa Ilaaha Il’l-Allah
Aaman’na Bi Rasoolillah

 

 

 

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)

La Mau-jooda Illallah, La Mash-huda Illallah (x2)
La Maqsooda Illallah, La Ma’booda Illallah

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
Amanna Bi Rasoolallah

Hai Maujood-e-Haqeeqi Wo, Hai Mash-hud-e Haqeeqi Wo
Hai Maqsood-e-Haqeeqi Wo, Ma’bud-e-Haqeeqi Wo

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
Amanna Bi Rasoolallah

Rabbi Hasbi Jallallah, Maa Fi Qalbi Illallah (x2)
Haq Haq Haq Allah Allah, Rab Rab Rab Subhanallah

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
Amanna Bi Rasoolallah

Mai Hu Banda Wo Maula, Kaun Hai Apna Uske Siva (x2)
Mai Hu Uska Wo Hai Mera, Jisne Banaya Aur Paala

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
Amanna Bi Rasoolallah

Bulbul Tooti Parwana Har Ek Uska Deewana (x2)
Qumri Kiska Mastana Kaun Chakor Ka Janana

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
Amanna Bi Rasoolallah
La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah

Allah Waheed-o-Yaqta Hai,Ek Khuda Bas Tanha Hai (x2)
Koi Na Uska Hamta Hai, Ek Hi Sab Ki Sunta Hai

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
Amanna Bi Rasoolallah
La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah

Maula Dil Ka Zang Chhura, Qalb-e-Noori Paaye Jhila (x2)
Dil Ko Kar De Aayina, Jisme Chamke Ye Kalma

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
Amanna Bi Rasoolallah
La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah

Noor Me Wo Hai Nazar Me Wo, Shams Me Wo Hai Qamar Me Wo
Abr Me Wo Hai Guhar Me Wo, Koh Me Wo Hai Hajar Me Wo

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)

Apne Karam Se Rabb-e-Kareem, Humpe Kiya Ehsaan-e-Azeem
Bheja Hum Me Ba-Fazl-e-Azeem, Bahr-e-Karam Ka Durr-e-Yateem

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)

Apne Mazhar-e-Awwal Ko, Apne Habeeb-e-Ajmal Ko
Pehle Nabi-e-Afzal Ko, Pichhle Mursal-e-Akmal Ko

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)

Mouje Awwal Bahre Qidam, Mouje Aakhir Bahre Karam
Sabse Aala Aur Aazam, Sabse Aula Aur Akram

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)

Jinko Banaya Apne Liye, Sabko Banaya Jin Ke Liye
Kab Unhe De Ke Unse Liye, Par Sab Chore Tere Liye

La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah (x2)
Amanna Bi Rasoolallah

 

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)

 

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)

ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहुदा इल्लल्लाह (x2)
ला मकसुदा इल्लल्लाह, ला मअबुदा इल्लल्लाह

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
आमन्ना बी रसूलल्लाह

है मौजूदे हकीकी वो, है मशहुदे हकीकी वो
है मकसूदे हकीकी वो, मअबुदे हकीकी वो

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
आमन्ना बी रसूलल्लाह

रब्बी हस्बी जलल्लाह, मा फी क़ल्बी इल्लल्लाह (x2)
हक हक हक अल्लाह अल्लाह, रब रब रब सुबहानल्लाह

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
आमन्ना बी रसूलल्लाह

में हू बंदा वो मौला, कौन है अपना उसके सिवा (x2)
में हू उस्का वो है मेरा, जिस्ने बनाया और पाला

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
आमन्ना बी रसूलल्लाह

बुलबुल तूती परवाना हर एक उस्का दीवाना (x2)
कुमरी किसका मस्ताना कौन चकोर का जानाना

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
आमन्ना बी रसूलल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह

अल्लाह वहीदो यक़ता है, एक खुदा बस तनहा है (x2)
कोई ना उस्का हमता है, एक ही सब की सुनता है

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
आमन्ना बी रसूलल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह

मौला दिल का ज़ंग छुरा, क़ल्बे नूरी पाए ज़िला (x2)
दिल को कर दे आयना, जिसमे चमके ये कलमा

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
आमन्ना बी रसूलल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह

नूर में वो है नज़र में वो, शम्स में वो है क़मर में वो
अब्र में वो है गुहर में वो, कोह में वो है हजार में वो

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)

अपने करम से रब्बे करीम, हमपे किया एहसाने अज़ीम
भेजा हम में बा-फ़ज़ले अज़ीम, बहरे करम का दुररे यतीम

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)

अपने मज़हरे अव्वल को, अपने हबीबे अजमल को
पेहले नबीऐ अफ़ज़ल को, पिचले मुर्सले अकमल को

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)

मौजे अव्वल बहरे क़िदम, मौजे आखिर बहरे करम
सबसे आला और आज़म, सबसे औला और अकरम

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)

जिनको बनाया अपने लिये, सबको बनाया जिनके लीये
कब उन्हें दे के उनसे लीये, पर सब चोरे तेरे लीये

ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह (x2)
आमन्ना रसूलल्लाह

 

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)

 

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)

લા મૌજુદા ઈલ્લલાહ, લા મશહૂદા ઈલ્લલાહ (x2)
લા મક્સૂદા ઈલ્લલાહ, લા મઅબુદા ઈલ્લલાહ

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
આમન્ના બી રસૂલલ્લાહ

હૈ મૌજૂદે હકીકી વો, હૈ મશહૂદે હકીકી વો
હૈ મકસૂદે હકીકી વો, મઅબુદે હકીકી વો

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
આમન્ના બી રસૂલલ્લાહ

રબ્બી હસબી જલ્લલાહ, મા ફી કલ્બી ઈલ્લલાહ (x2)
હક હક હક અલ્લાહ અલ્લાહ, રબ રબ રબ સુબ્હાનલ્લાહ

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
આમન્ના બી રસૂલલ્લાહ

મે ​​હુ બંદા વો મૌલા, કૌન હૈ અપના ઉસકે સિવા (x2)
મૈ હુ ઉસકા વો હૈ મેરા, જીસને બનાયા ઔર પાલા

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
આમન્ના બી રસૂલલ્લાહ

બુલબુલ તૂતી પરવાના હર એક ઉસકા દીવાના (x2)
કુમરી કિસ્કા મસ્તાના કૌન ચકોર કા જાનાના

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
આમન્ના બી રસૂલલ્લાહ
લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ

અલ્લાહ વાહીદો યક્તા હૈ, એક ખુદા બસ તન્હા હૈ (x2)
કોઈ ના ઉસ્કા હમતા હૈ, એક હી સબ કી સુનતા હૈ

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
આમન્ના બી રસૂલલ્લાહ
લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ

મૌલા દિલ કા ઝંગ છુરા, કલ્બે નૂરી પાયે જીલા (x2)
દિલ કો કર દે આઈના, જિસમે ચમકે યે કલમા

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
આમન્ના બી રસૂલલ્લાહ
લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ

નૂર મે વો હૈ નજર મેં વો, શમ્સ મેં વો હૈ કમર મેં વો
અબ્ર મે વો હૈ ગુહર મે વો, કોહ મે વો હૈ હજ્ર મે વો

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)

અપને કરમ સે રબ્બે કરીમ, હમપે કિયા એહસાને અઝીમ
ભેજા હમ મેં બા-ફઝલે અઝીમ, બહરે કરમ કા દુર્રે યતીમ

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)

અપને મઝહરે અવ્વલ કો, અપને હબીબે અજમલ કો
પેહલે નબીએ અફઝલ કો, પીછલે મુરસલે અકમલ કો

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)

મૌજે અવ્વલ બહરે કીદમ, મૌજે આખીર બહરે કરમ
સબસે ઔલા ઔર આઝમ, સબસે ઔલા ઔર અકરમ

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)

જીનકો બનાયા અપને લિયે, સબકો બનાયા જીનકે લિયે
કબ ઉન્હે દે કે ઉનસે લિયે, પર સબ ચોરે તેરે લિયે

લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ, લા ઇલાહા ઈલ્લલાહ (x2)
આમન્ના બી રસૂલલ્લાહ

 

 

 

 

Leave a Reply