TARU ARAB LAGE RE KHAJUR KHAJUR NAAT LYRICS

TARU ARAB LAGE RE KHAJUR KHAJUR NAAT LYRICS

 

Taru Arab Lage Re Khajur Khajur
Taru Nam Lage Re Madhur Madhur
Mane Bolavi Liyo Madina
Madina Vara Hazoor Hazoor

Taru Arab Lage Re Khajur Khajur

Mare Sabz-Gumbad Jovo Chhe
Nabvi Na Minara Jova Chhe,
Mare Bani Ne Tya Kabutar
Padvu Chhe Darud Ha Dhutar Dhutar

Taru Arab Lage Re Khajur Khajur

Tara Dar Par Mangto Bhikhta
Lagi Chhe Lakho Jivanjar,
Tare Mari Kasi Jarur Nathi
Mane Tari Chhe Ha Ha Jarur Jarur

Taru Arab Lage Re Khajur Khajur

Hafiz Kari Hoi Ke Koi Haji
Pachhi Namazi Hoi ke Koi Kaji
Aaqa Tamara Ha Ha Prem Vina
Aenu Utri Jase Badhu Gurur Gurur

Taru Arab Lage Re Khajur Khajur

Aj Kal Ni Na Vat Kar
Madina Ni Tu Mulakat Kar
Tare Jannat Jovani Rahi Jase
Tara Pran Thase Jyare Furur Furur

Taru Arab Lage Re Khajur Khajur

Bajaar Ni Chal Gandi Chhe
Bajaar Ma Bahu Mandi Chhe
Diwana Ne Aqa Bolavi Liyo
Ae Bani Rahse Majur Majur

Taru Arab Lage Re Khajur Khajur

Leave a Reply