Aaqa Madina Vada Aap Batao Kyare Bolavsho Aaqa Lyrics In Hindi

Aaqa Madina Vada Aap Batao Kyare Bolavsho Aaqa Lyrics In Hindi

आका मदीना वाडा आप बतावो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

तैबा नी याद मा दिलरू तड़प छे

कीयारे जोड़ाव शो आका क़ियारे जोड़ाव शो

आका मदीना वाडा आप बताओ

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

लीलू लिलू गुंबद ने सुन्हेरी जाली

मिंबर ने दीवार वचे सौरग नी केडी

आवी जा जोवा ऐवू क्यारे संभाड शो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

आका मदीना वाडा आप बतावो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

मारा जीवन मा अजवारू आपो

आपना प्रेम नी ज्योत जलाओ

रात प्रभात मारी क्यारे बनाव शो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

आका मदीना वाडा आप बतावो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

धक धक हदय करें माथे सकरात छे

मरवा तय्यार छु बस आपनिज वाट छे

आवी ने कल्मो मने क्यारे पड़ाव शो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

आका मदीना वाडा आप बतावो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

पवन हनराव थी जियारे मडयो छु

जानी मदीना नी वातो मन मा रडियो छू

मेहमान त्यानो मने क्यारे बनाव शो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

आका मदीना वाडा आप बतावो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

पापो ना दलदल मा ऐवो फसाडों

सात कर्मो थी आका साफ अजानो

पापो नी टेव मारी क्यारे छोड़ाव शो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

आका मदीना वाडा आप बतावो

कियारे बोलाव शो क्यारे बाेलाव शो

Leave a Reply

%d bloggers like this: