Gause Azam Bamane Be Saro Saman Madade Naat Lyrics

Gause Azam Bamane Be Saro Saman Madade Naat Lyrics

 

Gause Azam Bamane Be Saro Sama’n Madade

Qiblae Deen Madade Kabae Ima’n Madade

 

Mazhare Sirre Azal Goshae Chashme Karame

Mahbate Faize Abad Waqife Pinhan Madade

 

Gushta Am Barge Khiza’n Didee Ashobe Jahan

Ae Bahare Karame Gulshane Imka’n Madade

 

Gar Shukuhat Ba Sare Ijz Nawazi Aead

Lashkare Mor Farastad Ba Sulema’n Madade

 

Na Buwad Dar Do Jahan Juz Tu Madadgar Mora

Madadee Sar O Sar Kardae Paka’n Madade

 

Zarra Am Chand Tapad Dar Shabe Zulmat Be Noor

Subhe Rahmat Karame Mahre Darakhsh’n Madade

 

Ah Az Qaflae Aehle Dila’n Buz Dooram

Naqa Am Ra Na Buwad Juz Tu Hadikhwa’n Madade

 

Ma Gadaeem Tu Sultane Do Alam Hasti

Az Tu Darem Tama’ Ya Shahe Jila’n Madade

 

Khake Baghdad Buwad Surmae Binaiye Man

Dida Am Ra Che Kunad Kuh’le Safaha’n Madade

 

Himmate Kun Baman Ae Bada Kashe Bazme Huzur

Saqie Maikadae Alame Irfa’n Madade

 

Bul Bule Madhe Sarae Tu Am Ae Rashke Bahar

Gul Rue Seyede Alame Imka’n Madade

 

Intezare Karame Tust Man “Eni” Ra

Ae Khuda Ju Wa Khuda Bi’no Khuda Da’n Madade

Leave a Reply

%d bloggers like this: